Obchodní oblasti

»Od materiálu po systémová řešení – one stop shop pro Váš byznys v oblasti keramiky«

Fraunhofer IKTS působí v devíti oblastech orientovaných na potřeby trhu za účelem demonstrace a kvalifikace keramických technologií, komponentů a metod nedestruktivního testování pro využití v nových branžích, pro návrhy nových produktů a nové trhy mimo klasické oblasti jejich využití. K těmto patří:

 

Biomedicínská technika

V oblasti »Biomedicínská technika« nabízí Fraunhofer IKTS keramické materiály, komponenty a systémy pro detální techniku, endoprotetiku, ale i biomedicínskou diagnostiku a terapii.

 

Energie

V oblasti »Energie« nabízí Fraunhofer IKTS inovativní komponenty, moduly a kompletní systémy pro energetickou techniku, které jsou vyvíjeny, konstruovány a testovány na bázi keramických materiálů a technologií.

 

Elektronika a mikrosystémy

V oblasti »Elektronika a mikrosystémy« nabízí Fraunhofer IKTS materiály, technologie, komponenty a systémy pro mikroelektroniku a nanoelektroniku, energetickou techniku, senzoriku a aktoriku, ale i průmyslové testovací systémy.

 

Keramické materiály a procesy

V oblasti »Keramické materiály a procesy« nabízí Fraunhofer IKTS oxidovou, neoxidovou a silikátovou keramiku stejně tak jako keramické kompozity, skelné materiály, tvrdé kovy a cermety.

 

Materiálová a procesní analýza

V oblasti »Materiálová a procesní analýza« nabízí Fraunhofer IKTS uživatelům a výrobcům surovin, materiálů a konstrukčních dílů obsáhlé portfolio testovacích, charakterizačních a analytických metod pro popis materiálových vlastností a výrobních procesů.

 

Nedestruktivní testování a monitoring

V oblasti »Nedestruktivní testování a monitoring« se spojují letité zkušenosti Fraunhofer IKTS v testování komponent a zařízení s nejnovějšími technologiemi měření a s koncepty automatizace a interpretace komplexních dat.

 

Strojní a dopravní technika

Oblast »Strojní a dopravní technika« na Fraunhofer IKTS tradičně nabízí součástky a nástroje vysoce odolné proti opotřebení, součástky z vyspělé keramiky, tvrdých kovů a cermetů pro strojírenství, stavbu průmyslových zařízení a automobilový průmysl.

 

Technologie úpravy vody

V oblasti »Technologie úpravy vody« nabízí Fraunhofer IKTS technologická řešení pro nechemickou a nebiologickou úpravu odpadních a procesních vod – od multifunkčních komponent až po celé kompaktní systémy.

 

Životní prostředí a procesní inženýrství

Oblast »Životní prostředí a procesní inženýrství« na Fraunhofer IKTS nabízí materiály, technologie a systémy, které umožňují bezpečnou a efektivní přeměnu látek a energie a to šetrně k životnímu prostředí a klimatu.