Lithium-iontové akumulátory a elektrochemické dvojvrstvé kondenzátory

Lithium-iontové baterie

 

Vývoj vysoce výkonných akumulátorů (lithium-iontové baterie, lithium-sirné baterie, …) pro různé aplikace vyžaduje materiály vyvinuté na míru. Základem tohoto materiálového vývoje jsou rozsáhlé znalosti elektrochemických procesů, které představují pilíře bateriových konceptů i elektrochemické charakterizace materiálů.

Pracovníci skupiny »Elektrochemie« disponují širokou paletou elektrochemických metod (procesů nabíjení a vybíjení, EIS, cyklická voltametrie, transientní metody) a spektroskopických metod (FTIR, Ramanova spektroskopie) k výzkumu elektrochemických procesů.

Dále se výzkumníci zabývají přímým propojením elektrochemických metod se spektroskopickými metodami a metodami měření teploty. Vedle stanovování relevantních charakteristických hodnot (napětí v článku, specifická kapacita, podíl vody, stabilita cyklů) je výzkum orientovaný především na objasňování daných mechanismů.

 

Přístrojové vybavení

 

  • Rukavicové boxy, klimatizační skříň (-40 – 120 °C), vícekanálový potenciostat (VMP3, Firma Biologic)
  • Měrné články (2- a 3-elektrodový systém) pro elektrochemický, thermoelektrochemický a spektroelektrochemický výzkum
  • infračervený spektrometr s Fourierovou transformací (FTIR spektrometr)/Ramanův spektrometr

 

Nabídka služeb

 

  • Elektrochemická charakterizace elektrodových materiálů pro lithium-iontové baterie
  • Studium reakčních mechanizmů
  • Stanovení termodynamických a kinetických parametrů elektrodových materiálů (difuze, aktivační a reakční energie)