Materiály pro tištěnou elektroniku

Naše kompetence zahrnují vývoj prášků a práškových disperzí (keramické pasty, licí břečky a inkousty) pro různorodé povlakovací technologie (sítotisk, dispense, injekční a aerosolové vstřikování, tape casting, vakuové lití břečky) ale také přírodovědecké a technické vědomosti v oblasti fyzikálních vlastností materiálu, vzájemného působení chemických látek a vysokoteplotní elektrochemie. Pro vznik funkčních vrstev je často nezbytné použít kompozitní materiály. Jednou ze stěžejních aktivit je vývoj materiálu a vývoj technologií pro výrobu past a břeček, obzvlášť za cílem optimální disperze různých prášků a také strukturalizace rozhraní mezi elektronovými a iontovými vodiči. Na základě dlouholetých zkušeností s materiály perovskite, spinel a s materiály na bázi fluoritu a uhlíku pracujeme na řešeních pro nejrůznější účely. Pomocí těchto námi vyvinutých materiálů konstruujeme a kvalifikujeme pro systémovou integraci i komplexní konstrukční díly, jako např. MEA (Membrane Electrode Assembly), SOFC-Stacks, senzory i elektrody do baterií a kondezátorů.

 

Nabídka služeb

 

  • Vývoj a výroba past pro sítotisk, dispenser, injekční a aerosolové vstřikování pro nejrůznější aplikace
  • Vývoj a výroba keramických břeček pro tape casting za účelem výroby keramických folií (Al2O3, AlN) a funkčních vrstev (uhlíkových elektrod, elektrod do lithiových baterií)
  • Vývoj elektrodových materiálů a povlaků pro SOFC, SOEC, lithiové baterie a kondenzátory
  • Testy životnosti a odolnosti komponent (plynové senzory, jednotlivé články pro SOFC s SOEC)
  • Vývoj, výroba a testování SOFC stacků
  • Konzultace a materiálová analýza

 

Speciální technické vybavení

 

  • Kompletní technologický řetězec pro výrobu past, břeček a komponent z funkčních materiálů, především pro techniku tlustých vrstev, injekční vstřikování a tape casting pro aplikace v senzorech, vícevrtsvých keramikách, palivových článcích (SOFC), vysokoteplotních elektrolyzérech (SOEC) i lithiových bateriích/kondenzátorech
  • Kompletní technologický řetězec pro charakterizaci a výrobu skelných pájek, aktivních pájek i kompozitních materiálů ve formě past pro tlusté vrtsvy nebo folie se zaměřením na vysokoteplotní aplikace (SOFC, SOEC, membrány pro permeaci kyslíku)
  • Kompletní technické vybavení pro charakterizaci materiálů a komponent pro SOFC, SOEC, membrány pro permeaci kyslíku
  • Kompletní technické vybavení pro průvodní kontrolu procesů ve smyslu zajištění kvality podle certifikace ISO9001:2008

 

Funkční inkousty pro aplikaci v tištěné elektronice a senzorice pomocí metody inject, aerosolu a sítotisku