Oxidové vrstvy

© Fraunhofer IKTS
Design pórů hliníku v závislosti na anodizačních podmínkách.

Oxidových funkčních vrstvev je možné dosáhnout elektrochemickýcmi metodami. Na ventilových kovech jako jsou Ti a Ta je možné vytvořit anodickou oxidací (eloxováním) tenké oxidové vrtsvy (5– 30 nm) pro využití v kondenzátorech. Oproti tomu nachází tlustší anodické vrstvy (2 µm ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– 60 µm) hliníku využití v oblasti ochrany proti korozi a mechanickému opotřebení. Cíleným měněním parametrů je možné docílit různých funkčností vrstev.

 

Nabídka služeb

 

 • Výroba funkčních vrstev eloxováním za účelem ochrany proti korozi
 • Místně a časově rozlišené měření teploty při tvorbě anodických oxidů
 • Optimalizace parametrů při anodizaci
 • Morfologie povrchu a skladba vrstev pomocí FESEM
 • Zkoumání vlastností materiálů mikrokapilárním elektrochemickým článkem
 • Zkoumání odolnosti vůči korozi
 • Elektrochemická analytika s cyklovoltametrií a měřením impedance

 

Přístrojové vybavení

 

 • Zmenšený anodizační systém s dvěma 18-ti litrovými vanami s mořicí a dekapírovací lázní, oplachování ponorem a rozprašováním (max. 300 V, 10 A)
 • 200 V (1 A) potenciostat pro výzkum anodizace
 • Mikrokapilární elektrochemický článek v kombinaci s polarizačním mikroskopem a systémem Reference 600 (Gamry Instruments)
 • Rozsáhle vybavená laboratoř pro elektrochemickou analytiku

Video: Plasmaelektrolytická anodizace Al 99,5.