Procesní inženýrství

Oddělení procesního inženýrství na Fraunhofer IKTS pokrývá všechna témata vývoje procesů, metod a reaktorů v oblastech chemicného a procesního inženýrství a elektrochemie. Spojuje tak vývoj nových keramických materiálů s vývojem systémů pro průmysl.

Klíčové kompetence

 

 • Vývoj procesních a energetických zařízení
 • Systémy a systémové komponenty pro efektivní výrobu syntézního plynu a jeho látkového a energetického využití
 • Výroba uhlovodíků Fischer-Tropschovou syntézou
 • Elektrochemická charakterizace superkondenzátorů a baterií
 • Vývoj elektrochemických metod (např. anodizace, galvanizace, electrochemical machining a sezorika)
 • Zkoumání koroze a ochranných metod proti korozi
 • Simulace chemických a elektrochemických procesů
 • Modelace keramických komponent a dílů (termicky, mechanicky, aerodynamicky/hydrodynamicky, problémy z různých polí)

 

Nabídka služeb

 

 • Experimentální a teoretické práce k vývoji metod (těžištěm prací jsou katalytické a elektrochemické procesy)
 • Optimalizace etablovaných procesů a reaktorů
 • Doprovodné simulace při vývoji kostrukčních dílů a procesů (dimenzování a optimalizace)
 • Studie proveditelnosti
 • Vědecké výzkumy a služby
© Fraunhofer IKTS
Prototyp systému palivového článku využívajícího bioplyn.
© Fraunhofer IKTS
Procesní a konstrukční simulace.
© Fraunhofer IKTS
Elektrochemická průtoková baterie s optickou mikroskopií.

Procesní systémové inženýrství

Pracovní skupina »Procesní systémové inženýrství« vyvíjí procesy a reaktory pro různé katalytické, nekatalytické a elektrochemické metody. Úzké propojení mezi výzkumem procesních reakcí, vytvářením modelových procesů a jejich automatizací je základem pro efektivní realizaci systémových procesních řešení s orientací na zákazníka.

 

Klíčové kompetence

 

 • Vývoj procesů a reaktorů pro procesní inženýrství
 • Výroba syntézního plynu z fosilií a obnovitelných surovin
 • Konstrukce a provoz palivových článků
 • Chemické syntézy (obzvlášť gas to liquid a power to liquid)
 • Automatizace zkušebních zařízení a systémů

 

Nabídka služeb

 

 • Vývoj procesů a reaktorů pro homogení a katalytické reakce a zárověň pro adsobční procesy na bázi vyspělých keramik se zaměřením na výrobu a využití sytézního plynu
 • Charakterizace katalytických reaktorů pomocí měření koncentračních a teplotních profilů
 • Screening katalyzátorů a kinetická měření
 • Modelace procesů a reaktorů
 • Vývoj řízení a vizualizace procesů a systémů v energetice a procesním inženýrství
 • Studie proveditelnosti a vědecká projektová podpora
© Fraunhofer IKTS
Měřicí zařízení pro parní refomování.
© Fraunhofer IKTS
Dospalovací hořák pro parní refomování.
© Fraunhofer IKTS
Dospalovací hořák pro parní refomování.