Oxidová keramika – Syntéza a vývoj materiálů

Vyspělé keramické materiály jsou klíčovými komponentami pro velký počet aplikací v mnoha oblastech. Tyto materiály se vyznačují svými vynikajícími mechanickými, chemickými, elektrickými a biologickými vlastnostmi.

Základem pro úspěšný vývoj komponent z oxidové keramiky s vysokou hustotou, čistotou a pevností materiálu je cílený výběr vhodných, komerčně dostupných vstupních surovin nebo materiálů vyrobených syntézou na IKTS.

Pracovní skupina »Syntéza a vývoj materiálů« nabízí zákazníkům a projektovým partnerům rozsáhlé portfolio technologií syntézy a přípravy keramických materiálů, které umožňuje dle individuálních požadavků identifikovat vhodný materiál pro konkrétní případ a uzpůsobit ho k dalšímu zpracování. Základem prací je dlouhodobé know-how našich zaměstnanců v oblasti všech relevantních oxidových keramik a také vynikající technická infrastruktura. Unikátní kompetence jsme schopni nabídnout obzvláště v oblasti transparetních keramik, keramických prekurzorů a luminiscenčních keramických materiálů.