O nás

Profil Fraunhofer IKTS

Fraunhoferův institut pro keramické technologie a systémy IKTS se zabývá aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti vyspělé, technické keramiky. Tři pracoviště v lokalitách Drážďany a Hermsdorf (Durynsko) společně tvoří největší vědeckovýzkumný ústav technické keramiky v Evropě.

Jako poskytovatel služeb v oblasti výzkumu a nových technologií vyvíjí Fraunhofer IKTS vyspělé keramické materiály, výrobní metody s ohledem na aktuální výzvy průmyslu, ale i prototypy konstrukčních dílů a systémů v kompletních výrobních linkách až po pilotní výrobu. Výzkumné portfolio institutu je dále rozšířeno o diagnostiku a zkoušky materiálů. Zkušební metody z oborů akustiky, elektromagnetismu, optiky a mikroskopie přispívají rozhodujícím způsobem k zajištění kvality produktů a zařízení.

Fraunhofer IKTS působí v devíti oblastech orientovaných na trh. Cílem je přitom demonstrovat a kvalifikovat keramické technologie, komponenty a nedestruktivní zkušební metody pro nová odvětví, pro návrhy nových produktů a pro jejich klasické trhy i trhy nové. K těmto oblastem patří keramické materiály a metody, strojírenství a dopravní technika, elektronika a mikrosystémy, energetika, životní prostředí a procesní inženýrství, biomedicínská a medicínská technika, nedestruktivní testování, technologie úpravy vody a také materiálová a procesní analýza.

Zde můžeme nabídnout unikátní kompetence:

 

Kompletní výrobní linky od materiálu po prototyp

 

Disponujeme veškerými standardními postupy pro úpravu keramických hmot, jejich tvarování, tepelné zpracování a konečnou úpravu keramických materiálů všech skupin. V rámci IKTS může dojít k syntéze jednotlivých fází, je-li to uznáno za vhodné. V oblasti funkční keramiky disponujeme technologiemi keramických past a folií. K dispozici jsou jak sterilní prostory, tak i prostory pro výrobu s minimální možností kontaminace, mimo jiné pro technologické linky mnohovrstvé keramiky a vysoce čisté oxidové keramiky.

 

Víceúrovňový vývoj

 

Fraunhofer IKTS přenáší technologie z laboratoře do pilotního měřítka. Pro všechny relevantní technologické linky máme k dispozici moderní průmyslové vybavení a zařízení. To nám umožňuje realizovat prototypy a zkušební výrobní série, vyvíjet průmyslové výrobní linky a implementovat procesy řízení kvality a tím podpořit vstup našich partnerů a zákazníků na trh. Tímto způsobem je možno minimalizovat rizika remanentních nákladů a doba uvedení produktu na trh.

 

Synergie mezi materiály a technologiemi

 

Kombinací různých technologií, jako jsou například funkční a strukturální keramika, vznikají multifunkční konstrukční díly a systémy, které chytře využívají vlastností technické keramiky. To umožňuje výrobu inovativních produktů s jasnou přidanou hodnotou a nízkými náklady.

 

Kompetentní analytika a hodnocení kvality

 

Obzvlášť v procesech výroby keramiky je řádná analytika a kontrola kvality od počátku výrobního procesu rozhodujícím faktorem pro akceptaci produktů na trhu. Díky znalosti surovin a keramických výrobních procesů na fundamentální úrovni a zároveň díky schopnosti ovládat návrh a integraci komplexních fyzikálních zkušebních systémů jsme schopni našim zákazníkům nabídnout jedinečná řešení ohledně otázek týkající se materiálů ve výrobě i při kontrole kvality.

 

Networker

 

V rámci našich aktuálních projektů jsme propojeni s více než 450 národními a mezinárodními partnery. Kromě toho je Fraunhofer IKTS aktivní v četných aliancích a sítích. V rámci Fraunhoferovy společnosti jsme například součástí Fraunhoferovy asociace Materiály a konstrukční díly – MATERIALS. Z řad Fraunhofer IKTS pochází mimo jiné i mluvčí Fraunhoferovy aliance AdvanCer, která sestává ze čtyř institutů specializujících se především na oblast technické keramiky. Jsme schopni podpořit budování sítí, které je nezbytné pro úspěšný vývoj produktů, a také zprostředkovat či integrovat kompetence, které přesahují náš vlastní rámec možností. Naše práce ve výzkumu a vývoji se opírá o dlouholeté zkušenosti a vědomosti, které směřujeme na potřeby a zájmy našich partnerů.

 

Management k dlouhodobě udržitelnému zajištění kvality

 

Kvalita, srozumitelnost, transparentnost a udržitelnost patří z našeho hlediska k nejdůležitějsím nástrojům pro dosažení diferenciace v rámci konkurence. Fraunhofer IKTS proto disponuje integrovaným systémem řízení kvality podle DIN EN ISO 9001 a systémem řízení ochrany životního prostředí podle normy DIN EN ISO 14001. Dále je institutu certifikován v dílčích oblastech dle dalších směrnic, mimo jiné podle zákona o zdravotnických prostředcích. Institut bývá pravidelně podroben nejrůznějším průmyslovým auditům.