Historie Fraunhofer IKTS

Historie Fraunhofer IKTS

Fraunhofer IKTS byl založen v Drážďanech v roce 1992 jako »Fraunhoferův institut pro keramické technologie a slinování keramických materiálů IKTS«. Cílem Fraunhoferovy společnosti a tehdejšího Centrálního institutu pro fyziku pevných látek a výzkum materiálů bylo po roce 1989 zachovat a rozvinout v Drážďanech výzkumný potenciál v oblasti konstrukční a funkční keramiky. Institut se rychle vyvinul v etablovaného partnera ve výzkumu v oblasti vyspělé keramiky. Z důvodu rozšíření činnosti směrem k systémovým řešením v oblasti keramiky byl Fraunhofer IKTS v roce 2006 přejmenován na »Fraunhoferův institut pro keramické technologie a systémy«.

V únoru 2010 byl Hermsdorfský institut pro technickou keramiku HITK včetně aktivit tehdejší společnosti inocermic GmbH sloučen s Fraunhofer IKTS, za účelem spojení rozsáhlých zkušeností a kompetencí v oblastech materiálu, metodiky a aplikací obou institucí v jednoho společného poskytovatele služeb na poli vyspělé keramiky. Fraunhofer IKTS tím rozšířil své portfolio a zaměřuje se tak kromě vývoje keramických materiálů, výrobních technologií a komponentů také na inteligentní systémová řešení.

Od ledna 2014 je součástí Fraunhofer IKTS také bývalý drážďanský Fraunhoferův institut pro nedestruktivní testování IZFP. Tato nová část institutu rozšiřuje výzkumné portfolio o témata materiálové diagnostiky, monitoringu a zkušební elektroniky, nanoanalytiky a sensoriky, ale i biotechniky a techniky pro ochranu životního prostředí. V rámci integračního procesu má být lokalita v Drážďanech-Klotzsche dále rozšiřována a stát se Centrem pro materilálovou diagnostiku. Integrace těchto tří lokalit dala vzniknout největšímu výzkumnému institutu v Evropě, který se zabývá výzkumem a vývojem technické keramiky.