Vize Fraunhoferu

Vize Fraunhoferu

Naše vize

Fraunhofer je přední mezinárodní organizací pro aplikovanou vědu a výzkum.

Jako tahoun inovací vedeme strategické iniciativy k řešení budoucích výzev, z čehož dáváme vzniknout technologickým průlomům.

Naše mise

Naší misí je aplikovaný výzkum. Jedinečné myšlenky přeměňujeme společně s podniky v inovace – ve prospěch společnosti a pro posílení německé a evropské ekonomiky.

Naši zaměstnanci utváří budoucnost – ať už na ambiciózních pozicích u Fraunhoferu nebo také v jiných oblastech vědy a hospodářství. Proto klade Fraunhoferova společnost vysoký důraz na podporu a rozvoj svých zaměstnanců jak po odborné, tak po osobní stránce.

Náš přístup

Žijeme v dynamickém světě, který stále nabírá na obrátkách. Technologické cykly se zkracují, naše očekávání a požadavky na život se razantně mění. Žádána jsou inovativní řešení, která vytváří hodnotu pro všechny zúčastněné. Fraunhofer vyvíjí za tímto účelem technologie a nová řešení. Náše vize je kormidlem pro úspěšnou budoucnost. Zde definujeme naši odpovědnost a to, jakým směrem se ubíráme a jaké hodnoty a principy jsou pro nás stěžejní, abychom společně byli s to dostát stávajícím i budoucím výzvám.

Naše zásady

  • Naším výzkumem přispíváme k udržitelnému vývoji ve smyslu ekologicky intaktního, ekonomicky úspěšného a sociálně vyváženého prostředí. Cítíme se být zavázáni k této odpovědnosti.
  • Vytváříme vyváženou souhru mezi excelentním výzkumem a aplikovaným vývojem. Tento jedinečný přístup je naší motivací a je přidanou hodnotou pro naše partnery.
  • Rozumíme našim zákazníkům a víme, s jakými výzvami zítřka se potýkají. Společně vyvíjíme komplexní řešení pro jejich dlouhodobý úspěch.
  • Spolupracujeme cíleně se světovou špičkou z vědy a hospodářství. To posiluje inovační schopnost jak nás samotných, tak i německého a potažmo evropského hospodářství.
  • Vsázíme na velkou diverzitu a interdisciplinaritu našich institutů. Touto spoluprací na bázi důvěry vytváříme synergie a zvyšujeme tím naši výkonnost.
  • Náš úspěch se zakládá na znalostech a nadšení našich spolupracovnic a spolupracovníků pro aplikovaný výzkum. Fraunhofer nabízí vynikající rámcové podmínky a možnost vysoké míry sebeurčení.