Vybrané výzkumné aktivity

 

Elektrochemie a baterie pro e-mobilitu

Tato oblast zahrnuje vývoj širokého spektra elektrochemických metod pro depozici funkčních vrstev, zkoumání mechanizmů koroze nebo elektrochemické obrábění (Electrochemical Machining, ECM).  

 

Keramické měniče energie

Vysokoteplotní palivové články s pevným elektrolytem (SOFC – solid oxide electrolyser cell) a vysokoteplotní elektrolyzéry (SOEC - solid oxide electrolyser cell) mají na Fraunhofer IKTS dlouhou tradici.

 

Materiály pro mikroelektroniku a nanoanalytika

Nové materiály jsou v dnešní době v oblasti mikroelektroniky a nanoelektroniky hnací silou inovací. Materiálové parametry s rozsáhlou stupnicí a solidní znalosti o kompatibilitě jednotlivých materiálů ve vrtsvách jsou rozhodující pro integraci nových materiálů jak do výrobních procesů, tak pro funkčnost, výkonnost a spolehlivost mikroelektronických součástek.

 

Materiály pro tištěnou elektroniku

Naše kompetence zahrnují vývoj prášků a práškových disperzí (keramické pasty, licí břečky a inkousty) pro různorodé povlakovací technologie (sítotisk, dispense, injekční a aerosolové vstřikování, tape casting, vakuové lití břečky) ale také přírodovědecké a technické vědomosti v oblasti fyzikálních vlastností materiálu, vzájemného působení chemických látek a vysokoteplotní elektrochemie.

 

Nedestruktivní testování

Metody nedestruktivního testování konstrukčních dílů a materiálová diagnostika aktuálně procházejí proměnou paradigmatu a je potřeba je v kontextu průmyslu 4.0 nově definovat. Nové koncepty senzorů, robotizovaná měření, cloudový sběr dat, jejich ukládání, propojování a vyhodnocování pomocí umělé inteligence pohánějí vývoj a rozšiřují spektrum využití těchto metod.

 

Oxidová keramika – Syntéza a vývoj materiálů

Vyspělé keramické materiály jsou klíčovými komponentami pro velký počet aplikací v mnoha oblastech. Tyto materiály se vyznačují svými vynikajícími mechanickými, chemickými, elektrickými a biologickými vlastnostmi.

 

Procesní inženýrství

Oddělení procesního inženýrství na Fraunhofer IKTS pokrývá všechna témata vývoje procesů, metod a reaktorů v oblastech chemicného a procesního inženýrství a elektrochemie. Spojuje tak vývoj nových keramických materiálů s vývojem systémů pro průmysl.

 

Slévárenství

Požadavky na výrobu odlitků ohledně kvality, cenové struktury, spolehlivosti a tvarové rozmanistosti neustále rostou. Fraunhofer IKTS vyvíjí vyspělé keramické materiály, které rozhodujícím způsobem přispívají ke splnění těchto vysokých nároků.