Ultrazvuk

Ultrazvuk je jednou z nejčastěji používaných metod v nedestruktivním testování. Fraunhofer IKTS v sobě spojuje dlouholetou zkušenost s materiálovými zkouškami a unikátní kompetence v oboru ultrazvukových technologií. Jako vývojář průmyslových ultrazvukových testovacích systémů nabízí Fraunhofer IKTS senzory, elektroniku, software, simulační a modelové služby a také akreditivované testovací centrum k validaci a verifikaci ultrazvukových metod – skutečný One-Stop-Shop pro ultrazvukové metody.

Ultrazvukové senzory

© Fraunhofer IKTS
Mikrostruktura jemné piezokeramiky pro vysokofrekvenční ultrazvukové měniče.
© Fraunhofer IKTS
Sensor hlukových emisí pro aktivní a pasivní monitoring struktury.
© Fraunhofer IKTS
Ultrazvukový zkušební přístroj PCUS® pro Multi pro automatizované zkoušky.

Základem každého testovacího systému jsou senzory. Fraunhofer IKTS vyvíjí senzory, které jsou navrhovány tak, aby odpovídaly požadovaným geometriím, materiálům a akustickým parametrům.

Technické detaily

 • Vysoce výkonný ultrazvukový měnič k aplikaci na kompozitních materiálech (vysoce a nízkofrekvenční, fokusovaný/nefokusovaný, samostatný element resp. segment)
 • Dice-and-Fill kompozit
 • Soft-Mold kompozit pro frekvenční rozsah 5 až 30 MHz, max. rozměry měniče 10 x 10 mm
 • Ultrazvukové měniče tištěné sítotiskem pro kompaktní senzorové systémy v sériové výrobě od 5 do 30 MHz, max. rozměry měniče 100 x 100 mm
 • Fokusované ultrazvukové phased array testovací hlavice
 • Vysoce citlivé phased array testovací hlavice
 • Vysokofrekvenční testovací hlavice (100 až 250 MHz)
 • Vysokoteplotní testovací hlavice (až 200 °C)
 • Senzory pro akustické emise

Ultrazvuková elektronika

Fraunhofer IKTS poskytuje vysoce výkonnou modulární elektroniku řady PCUS® pro, která umožňuje maximální využití vysoce výkonné senzoriky. Portfolio sahá od jednoduchých ultrazvukových ručních testovacích systémů až po automatizované ultrazvukové systémy.

Technické detaily

 • Modulárně aplikovatelná elektronika s možností nastavení dle individuálních požadavků zákazníka
 • Kompaktní a energeticky úsporná
 • Splňuje relevantní části ultrazvukové normy DIN EN 12668
 • Vhodná pro singl oscilátory, jedno a vícekanálovou zkušební elektroniku a arrays (až do 128:128) 

Ultrazvukový software

Vhodný software je pro vývoj testovacích sytémů pro průmyslové prostředí stěžejní. Takový software musí být inovativní a rychle dostupný aniž by ztrácel na flexibilitě pro budoucí změny a jeho rozšiřování. PCUS® pro Lab je modulový software suite, který přizpůsoben dané úloze nabízí rychlá a flexibilní řešení. Software podporuje vytvoření parametrů pro řízení aktoriky a senzoriky, vizualizace a vyhodnocování. Ve flexibilně nastavitelném revizním systému probíhá organizace a správa dat. Navíc je možno software kompletně integrovat do stávajících výrobních procesů v kontextu Industry 4.0.

Technické detaily

 • Intuitivní ovládání díky modernímu, snadno přístupnému a lehce nastavitelnému uživatelskému rozhraní
 • Profesionální řešení dle požadavků zákazníka pomocí modulového konceptu: nastavení parametrů, průběh testovacího procesu a analýza
 • Zobrazení komplexních požadavků na libovolných geometriích
 • Znázornění mikrostruktur a makrostruktur během snímání dat v reálném čase

Simulace a modelování

© Fraunhofer IKTS
Mobilní zkušební systém pro nápravovou hřídel s podélným otvorem s elektronikou a softwarem vyvinutými na Fraunhofer IKTS.

Simulační techniky jsou v dnešní době zásadní pro optimalizaci ultrazvukových testovacích systémů a pro vývoj nových měřicích postupů. Díky nim jsme schopni přezkoumat, zda je daná metoda fyzikálně plausibilní, ale také stanovit nejlepší možné parametry pro měřicí hlavice a pro samotné měření ještě před jeho realizací. To umožňuje šetřit čas i peníze a vede k vývoji zkušebních systémů s výrazně lepšími parametry výkonnosti.

 

Technické detaily

 • Vlastní numerický ultrazvukový solver (EFIT)
 • Vlnová fyzikální simulace
 • Zohlednění ohýbání, interference, změna režimů, vícečetný rozptyl........
 • Isotropy a anisotropy, homogenní a heterogenní materiály
 • Pevná tělesa a fluidní média
 • 2D- a 3D modely
 • Časové signály, snímky čelní hřídele, videoanimace

Nabídka služeb

 • Vývoj sensorů dle požadavků zákazníka
 • Měření a charakterizace testovacích hlavic
 • Vývoj softwaru pro speciální aplikace až po kompletní ultrazvukové testovací systémy konformní podle DIN EN 12668
 • Vývoj elektroniky pro jednoduché ruční testovací systémy až po automatizovaná ultrazvuková zkušební zařízení
 • Vývoj simulačních nástrojů pro specifické aplikace
 • Vědecké konzultace s podpůrnými simulačními studiemi proveditelnosti a optimalizace
 • Interpretace výsledků
 • Ukázky a školení