Elektrochemické obrábění – Electrochemical Machining

V oblasti elektrochemického obrábění (Electrochemical Machining-ECM) se IKTS zabývá především kovokeramickými kompozity (tvrdokovy, cermety) a refrakterními nebo ventilovými kovy (titan, tantal), ale také konvenčními kovovými materiály (měď, ocel).

© Fraunhofer IKTS
Produktová analýza probíhající simultánně s elektrochemickým obráběním pomocí on-line UV/VIS spektroskopie.

Průtokový elektrochemický článek vyvinutý na Fraunhofer IKTS ve spojení s optickými mikroskopovým systémem umožňuje pozorování porvchu anody za podmínek podobných ECM. Pomocí tohoto systému je možné pozorovat nestacionární procesy probíhající během elektrochemického obrábění a získat hlubší poznatky o anodických reakcích při vysoké hustotě elektrického proudu. Díky tomu bylo možné ukázat, jaký vliv má kristalografická orientace obrobku na kinetiku anodického rozpouštění a jaký dopad má na následnou strukturu povrchu obráběného materiálu. To umožňuje optimalizaci procesů ECM pro různé materiály.

Propojením elektrochemických a spektroskopických metod (zde se jedná o UV/VIS spektroskopii) jsou produkty elektrochemických reakcí bezprostředně analyzovány. Zvláště při zpracovávání slitin s vícefázovou strukturou přispívají tyto poznatky k vyšší homogenitě zpracování materiálu a ke zlepšení jeho povrchové kvality.

 

Nabídka služeb

 

  • Obrábění materiálů
  • Elektrochemický výzkum
  • Produktová analýza